top of page
  • Yazarın fotoğrafıMustafa Keçeli

Yatırım Enstrümanı olarak Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ve Albaraka Portföy Start-up GSYF

Bugünkü yazımda girişim şirketlerine yatırım imkanı sunan enstrümanlardan bahsederken APY Ventures olarak yönettiğimiz ve yatırımcılara yeni bir enstrüman olarak sunduğumuz Start-up GSYF (APYVC)’nin detaylarını aktarmak istiyorum. Bu açıdan baktığımızda yatırımcılara yönelik bir yazı olduğunu söyleyebiliriz.


Girişim finansmanı tüm dünyada girişimcilerin finansmana ulaşmasında önemli bir yer tutarken bir yandan da teknolojik gelişimin desteklenmesi konusunda kamu destekleri ile beraber başı çekmektedir. Ülkemizde tarihi daha geçmişe dayanan bu tarz yapılar olsa da son 10 yılda girişim sermayesi fonları ve türevlerinin adından söz ettirmeye başladığını ve bir ekosistem oluşturulmaya başlandığını görüyoruz.


Girişim şirketlerinin fonlanması konusunda faaliyet gösteren ve yatırımcılara alternatifler sunan birçok yapı bulunmaktadır. Nispeten genç ve yeni nesil teknoloji şirketlerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılara bu fırsatı sunan yapılar girişim sermayesi fonları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, melek yatırımcı ağları ve kitle fonlama platformlarıdır. Girişim sermayesi fonlarını ise yurtdışında kurulu fon yapıları ve SPK mevzuatına uygun şekilde kurulmuş yurtiçinde faaliyet gösteren Girişim Sermayesi Yatırım Fonları olarak iki bölüme ayırabiliriz.

Teknik detaylara girmeden bu yapıların her birinin kendi içlerinde avantaj ve dezavantajlar barındırdıklarını söyleyebiliriz. Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının profesyonel yönetimin yanında likidite imkanı ve küçük yatırımcıya yatırım imkanı tanıması adına öne çıktığı söylenebilir. Melek yatırımcı ağları bireysel yatırıma imkan vererek yatırım yapılan girişime daha yakın olmayı taahhüt etmektedir. Bunula beraber her bir girişime bireysel olarak yatırım yapmak operasyonel yükü artırırken ve nispeten portföy çeşitliliğinin düşük olmasının yatırım riskini de artırdığı söylenebilir. Kitle fonlama platformları henüz ülkemizde yeni yer almaya başlayan yapılar. Bakıldığında küçük yatırımcıya nispeten başlangıç aşamasındaki şirketlere yatırım imkanı tanırken likidite ve profesyonel yönetim konusunda eksikleri bulunmaktadır.


Girişim sermayesi fonlarında ise en önemli avantaj profesyonel yönetim ve yüksek portföy çeşitliliğidir. Bunun yanında her girişim sermayesi yatırım fonu kendine özgü yatırımcı olma şartları ortaya koymaktadır. Bu fonlarda likidite imkanı yokken, yatırım bariyerleri de nispeten yüksektir. Birkaç fon toplama dönemi bulurken sürekli olarak fona dahil olma imkanı bulunmamaktadır. Ayrıca çoğunlukla fon portföy içeriğini görmeden profesyonel ekibe ve geçmiş referanslarına güvenerek yatırım yapılır ve yatırım sonrasında portföy takip edilir.

Bu aşamada yatırımcıların karşılaştığı tüm bu sorunlara çözüm sunmayı amaçlayarak kurguladığımız Start-Up GSYF’nin yatırımcılara sunduğu avantajlardan bahsetmek istiyorum. Start-Up GSYF (Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Start-Up Girişim Sermayesi Yatırım Fonu) Albaraka Portföy bünyesinde kurulmuş Türkiye’nin Borsa İstanbul’da işlem gören ilk girişim sermayesi yatırım fonudur.

Start-up GSYF erken aşamadan başlayarak tüm aşamalardaki girişimlere yatırım yapmayı amaçlayan bir girişim sermayesi yatırım fonudur. Yatırımcılar Start-Up GSYF vasıtasıyla profesyonel bir yönetim eşliğinde ve SPK denetiminde Türkiye’nin yeni nesil teknoloji şirketlerine ve barındırdıkları potansiyele yatırım yapma imkanına sahipler ve yatırım hesapları yoluyla web üzerinden veya müşteri temsilcileri vasıtasıyla (APYVC koduyla) fon paylarını alabilirler.


Neden Start-Up GSYF;


1. Türkiye’de girişim sermayesi yatırımı yapmanın en kolay yolu.

Start-Up GSYF hem tüm minimum yatırım bariyerlerini ortadan kaldırmış hem de yatırımcıya herhangi bir taahhütte bulunmadan yatırım yapma imkanı sağlamaktadır. Yatırım hesabı yoluyla istedikleri zaman bir pay fiyatı karşılığında yatırım yapabilmekteler.


2. Yatırım yapılan şirketleri görerek yatırım yapma imkanı

Normal şartlarda bu tarz fonlara kuruluşta yatırım yapılabilmekte ve yatırım yapılan girişim portföyünü önceden bilme imkanı bulunmamaktadır. Yatırımcı tüm sorumluluğu fon yöneticisine bırakmak zorundadır. Start-up GSYF’de ise yatırımcı sürekli olarak yatırım yapılan startupları takip edebilir ve oluşan startup portföyüne olan inancı arttıkça istediği zaman hesabındaki fon paylarını artırabilir.


3. Likidite imkanı

Herhangi bir girişim sermayesi fon yatırımında veya doğrudan girişim şirketlerinde yatırım yapıldığında fon tasfiye dönemine kadar ya da fon içerisinde ana parayı karşılayacak büyüklükte bir çıkış işlemi yapılana kadar yatırımcının geri dönüş alması mümkün değilken Start-up GSYF yatırımcısının fonun Borsa İstanbul’da işlem görmesi sebebiyle ikinci el piyasada yatırımlarını nakde çevirme imkanı vardır. Bunu iki yolla yapabilir. İlk olarak Albaraka Portföy olarak Fonun %10’una kadar iyi niyet çerçevesinde geri alım yapmaya çalışmaktayız. İkinci olarak ise ikinci el piyasada yeterli derinlik oluştuğunda (2022 yılı içerisinde fon büyüklüğünün 100 Milyon TL’ye ulaşmasını ve böylece ikinci el piyasa oluşmasını beklemekteyiz) fon paylarını diğer yatırıcılara da satma imkanları bulunmaktadır.


4. Diğer girişim sermayesi fonlarına da dolaylı yatırım imkanı

Özel girişim sermayesi fonlarının aksine Start-up GSYF fon büyüklüğünün %20’sine kadar diğer girişim sermayesi fonlarına da yatırım yapma stratejisine sahiptir. Böylece yatırımcı minimum yatırım bariyerine takıldığından dolayı veya yüklü miktarda yatırım yapma isteği duymadığı için yatırım yapamadığı uluslararası fonlara yatırım imkanına sahiptir.


5. Bağımsız Denetim, Değerleme Raporları ve SPK Denetiminde şeffaf fon yönetimi ve şeffaf fiyatlama

Start-UP GSYF SPK tebliğine bağlı olarak kurulmuş ve SPK denetiminde bir girişim sermayesi yatırım fonudur. Her yıl bağımsız denetimden geçen fonun portföy şirketleri de yapılan yatırımın büyüklüğüne göre her yıl veya her 3 yılda bir bağımsız 3. Taraflar tarafından değerlemeye tabii tutulmaktadır. Ayrıca her çeyrek dönemde ikinci el piyasaya paralel olarak Albaraka Portföy tarafından baz fiyat açıklanmaktadır.


6. Profesyonel yönetim

Albaraka Portföy 5 kişilik GSYF ekibi ile birlikte toplam 20 kişilik kadrosuyla konusunda önemli bir tecrübeye sahiptir. Bunun yanında portföy şirketlerine sağladığı danışman ağıyla İnsan kaynakları, hukuk, mali müşavirlik, global açılım ve kurumsal satış konularında onlara etkin destek olmaktadır.


7. Düşük fon yönetim ücreti

Start-UP GSYF yönetim ücreti yıllık %1’dir. Düşük yönetim ücreti ile fon yatırımcısına performansa dayalı bir ücretlendirme sunmakta ve sadece eşik getiri üzerinde gelir üzerinden başarı performans ücreti yansıtmaktadır.


8. Katılım kriterlerine uygun yatırım

Start-UP GSYF katılım kriterlerine uygun yatırım imkanı sunarken icazet belgesi ile yatırımcısına güven vermektedir.


9. Dengeli yatırım portföyü

Start-UP GSYF tüm aşamalardaki (Başlangıç aşaması, geçiş aşaması ve büyüme aşaması) girişimlere sektör bağımsız olarak yatırım yaparak dengeli bir portföye yatırım imkanı sunmaktadır.


10. Vergi avantajları

GSYF’lerin kurumsal kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. Ayrıca bireysel yatırımcılar için alım satım kazançlarında %10 stopaj bulunurken, bu stopaj nihai vergidir (iki yıl elde tutulduğu taktirde stopaj %0). Kurumlarda ise stopaj %0’dır ve katılma paylarından elde edilen temettü kurumlar vergisinden istisnadır. Kurumlar sadece alım satım kazançlarından kurumlar vergisine tabii olmaktadırlar. Ayrıca gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin beyan edilen gelirinin veya kurum kazancının %10’unu ve öz sermayesinin %20’sini aşmayan kısmı kurum kazancının tespitinde indirim konusu edilebilmektedir.


Tüm yatırımcılar fon ile ilgili detaylara ve portföy şirketlerine www.apyventures.com üzerinden ulaşabilirler. Ayrıca yine aynı kanaldan istedikleri zaman GSYF ekibimiz ile iletişim kurabilirler.

Commentaires


bottom of page